PROJECT  SAVE  THE  WORLD.


"Len ak sa oslobodíme spod vplyvu autorít, môžeme dosiahnuť to, čo tieto autority považujú za nemožné."

Tento projekt je založený za účelom realizácie riešení, ktoré majú potenciál napraviť škody, ktoré ľudstvo napáchalo na životnom prostredí.

Druhým a nie menej dôležitým cieľom tohto projektu je poukázať na to, že na našich školách sa učia žiaci a študenti  nezmyselné klamstvá a preto intellectual rebel.

Tu sú zverejnené niektoré z nich:

  POHONNÁ JEDNOTKA NOVEJ GENERÁCIE.


Základom pre tento vynález je dokázanie faktu, že odstredivá sila predstavuje výkon, čo odborníci popierajú a využívanie tejto sily na pohon tak dopravných prostriedkov, ako aj generátorov.

Tu sú fakty pre:

Zostrojili sme zariadenie v simulačnom programe, ktoré funguje v rozpore s fyzikálnym zákonom o pôsobení síl a zákonom o zachovaní energie.

Následne sme zostrojili modely, ktoré sú schopné vyvolať pohyb využitím účinkov odstredivej sily v praxi, čím sme dokázali, že odstredivá sila predstavuje výkon a následne sme zostrojili konštrukciu rotora rozdeľujúceho a usmerňujúceho odstredivú silu požadovaným spôsobom a smerom:

Posunutím nulového bodu (stredu) pomocou pomocného rotora dosiahneme excentrický pohyb závaží tak, aby pri rotácii boli závažia na jednej strane ďalej od stredu (v tomto prípade na ľavej strane), čím vytvárajú väčšiu odstredivú silu, ako na protistrane, kde sa nachádzajú bližšie k stredu a vytvárajú teda menšiu odstredivú silu, takže pri rotácii vznikne pohyb presne tak ako pri simulácii, ale v tomto prípade plynulý do ľavej strany.

a proti:

K týmto simuláciám sa vyjadril fyzik, prof. Mojžiš takto:

Simuláciu navrhnutého modelu si pozrel aj fyzik Martin Mojžiš, ktorý pôsobí ako docent na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Aj keď priznáva, že simulácia pracovala v rozpore s Newtonovými zákonmi, nazdáva sa, že chyba bude v samotnom simulačnom programe.
"Výsledky simulácie, ktorú sme mali možnosť vidieť, sú naozaj v rozpore s Newtonovými zákonmi. Každý simulačný program však simuluje verne len istú triedu javov a ak sa pokúšate simulovať jav, pri ktorom niektoré jeho aspekty neboli správne do programu implementované, potom dostanete simuláciu v rozpore so skutočnosťou," povedal pre Aktuality.sk Martin Mojžiš a dodal: "Pánovi Nemešovi som presne povedal, ktoré aspekty ním simulovaných javov nie sú podľa mojej mienky v programe správne implementované."
Podľa súčasných poznatkov a platných fyzikálnych zákonov je podľa Mojžiša nevyhnutné takýto prístroj zostrojiť a až keď sa preukáže jeho funkčnosť, bude možné hovoriť o tom, že sa Nemešovi podarilo zostrojiť revolučný vynález.

Ak chcete čítať celý článok, kliknite sem:

Jedná sa v postate o to, že fyzici považujú odstredivú silu len za akúsi zdanlivú silu a popierajú možnosť, že by sa táto sila dala využiť na pohon či už dopravných prostriedkov, alebo generátorov:

Vytvorenie takéhoto pohonu, ktorý podľa fyzikov nie je možný, umožňuje permanentné, teda stále zvyšovanie rýchlosti hnaného zariadenia, či už sú to dopravné prostriedky, alebo aj generátory a to pri stále rovnakých nárokoch na spotrebu energie (pri dopravných prostriedkoch samozrejme v optimálnom prostredí napr. vo vesmíre), ale pri generátoroch prostredie už nie je také dôležité a práve brzdenie stále sa zvyšujúcej rýchlosti je možné premieňať na elektrickú energiu.

Detail rotora:

Konštrukcia generátora zhora:

Konštrukcia generátora zpredu:

A nejako takto bude vyzerať dopravný prostriedok v krátkej budúcnosti poháňaný takýmto pohonom:

MÁTE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?