Projekt : "Save the world"

 

Vieme ako zachrániť našu planétu pred hrozbou globálneho otepľovania.

Podľa odborníkov je globálne otepľovanie spôsobené skleníkovým efektom.

Lenže je tu aj druhý aspekt, ktorý by sme nemali prehliadať.

Zástavbou čoraz väčších plôch vrátane ciest a parkovísk odoberáme stále viac zelene. Tieto zastavané plochy zabraňujú vsakovaniu vody, ktorá následne cez kanalizačné potrubia odteká, čo spôsobuje nedostatok vody a dokonca aj hladina spodných vôd nebezpečne klesá.

Potvrdenie aj zo strany odborníkov:

V zastavaných územiach chýba práca s dažďovou vodou, ktorá namiesto toho, aby ostávala v území, odchádza do kanalizácie.

Zdroj: (Pravda)

Pre čítanie celého článku kliknite sem:

Špirála zhoršovania stavu:

Nedostatok vlahy spôsobuje, že v čase slnečných dní je k dispozícii na odparovanie málo vody.

Zároveň dochádza k prehrievaniu zastavaných plôch, ako sú asfaltové cesty, parkoviská a strechy budov.

Tieto plochy sa prehrievajú a toto teplo stúpa rýchlo smerom do atmosféry s minimálnym množstvom pary, čo má za následok, že:

a, - to málo pary sa dostane príliš vysoko do atmosféry kde sa kumuluje a následne z takto vysoko vytvorených mrakov prichádza k zrážkam v podobe prívalových dažďov, alebo ľadových krúp spôsobujúcich nemalé škody.

b, - málo pary vo vzduchu viaže na seba aj málo častíc nečistôt nachádzajúcich sa vo vzduchu a teda neprichádza k prirodzenému čisteniu vzduchu.

Čím častejšie sa táto situácia opakuje, tým sú periódy horúčav dlhšie a ak sa tento stav nezmení, potom nás čaká klimatická a tým aj ekonomická katastrofa v podobe nedostatku vody a úrody.

Riešenie:

Paradoxne je možné práve tento stav využiť na jeho zmiernenie, alebo dokonca odstránenie.

Energia slnečných lúčov, ktorá prehrieva zastavané plochy sa dá využiť na dopravenie vody v podobe pary do atmosféry.

Zachytávaním dažďovej vody do zásobníkov dokážeme udržať vodu a následne ju využívať ako úžitkovú na zavlažovanie a iné účely.

Ak budeme zavlažovať takto zachytenou vodou v čase najväčších horúčav tie plochy, ktoré sa najviac zohrievajú, teda asfaltové cesty, parkoviská a strechy budov, potom dostaneme túto vodu zase do kolobehu v podobe pary do atmosféry.

Keďže budú rozhorúčené plochy takto ochladené, bude aj vzduch spolu s odparenou vodou stúpať pomalšie a dažďové mračná sa budú tvoriť nízko nad povrchom, takže sa z nich bude tvoriť dážď.

Takýmto spôsobom dokážeme doslova vytvárať dažďové zrážky a teda prerušíme dlhé periódy sucha, čo bude mať za následok stúpanie hladiny spodných vôd a dostatok zrážok v primeraných intervaloch.

Neprehliadnuteľným efektom pri takomto ochladzovaní je, že väčšie množstvo pary vo vzduchu bude na seba viazať väčšie množstvo častíc nečistôt, čím sa zlepší kvalita vzduchu.

Len pre zaujímavosť:

Odparovanie kvapalných látok, teda aj vody spôsobuje pokles teploty.

Tento fenomén je vo fyzike známy ako skupenské teplo vyparovania:

Takáto zmena fáz z kvapalného skupenstva na plynné spotrebúva teplo.

 Pri vyparovaní si teda kvapalina odoberá teplo z okolia.


Zdroj wikipédia:

To znamená, že pri ochladzovaní ( zavlažovaní) plôch rozhorúčených slnkom vodou prichádza fakticky až k podchladzovaniu týchto plôch a teda sa takto efekt ochladzovania ešte zvyšuje.

Aké náklady sú spojené s takýmto ochladzovaním?

Pri rodinných domoch je to záležitosť takmer beznákladová.

Stačí mať pripravené sudy, alebo nádrže na zachytávanie dažďovej vody a v čase horúčav v primeraných intervaloch touto vodou polievať rozhorúčené plochy, či už je to asfaltová cesta pred domom, alebo strecha domu, či inú slnkom rozhorúčenú plochu.

Za týmto účelom je možné zakúpiť si nádrž ( inzerátmi ponúkané nádrže sa pohybujú v cenách cca 50 eur za 1000 l nádrž). Pre zavlažovanie je možné použiť čerpadlo a tak ďalej.

Samozrejme, že na to, aby sa dosiahol žiadaný efekt, muselo by takto nakladať so zadržanou dažďovou vodou veľmi veľa domácností, ale každé prispenie k ochladzovaniu sa ráta.

Stať sa najefektívnejšími prispievateľmi k takémuto ochladzovaniu majú možnosť firmy, obce a mestá.

Mestá a obce v spolupráci s podnikateľskými subjektami môžu nechať vybudovať pomerne jednoducho zásobníky pre zadržiavanie dažďovej vody o objemoch aj niekoľko stoviek hektolitrov a v časoch horúčav častejšie polievať v obciach rozhorúčené cesty.

Techniku na takéto polievanie ciest obce k dispozícii majú.

Tento systém ochladzovania bude mať účinok úmerný k tomu, koľko miest a obcí sa do tohto projektu zapojí. Samozrejme, že efekt by sa zvýšil, ak by sa do projektu zapojili aj ostatné štáty. Ak by sa projekt stal globálnym, potom je tu nádej, že výhliadky na riešenie globálneho otepľovania by sa výrazne zlepšili.

Niekde sa s tým začať musí.

Toto riešenie predstavuje len akúsi záchrannú brzdu v boji s globálnym otepľovaním, trvalé riešenie predstavuje napríklad obnova mokradí, ktoré sme zničili, pretože tieto v minulosti slúžili ako prirodzené ochladzovače.

Technológia zadržiavania dažďovej vody:

Jedná sa o vsakovacie boxy, ktoré sa zakopávajú pod povrchom terénu na vhodných miestach a umožňujú zachytávanie dažďovej vody.

Technicky je možné zadržiavať doslova akékoľvek množstvo dažďovej vody, keďže vsakovacie boxy sú umiestňované pod povrchom a teda nezaberajú miesto.

Je ich možné ukladať dokonca pod plochy parkovísk a tak ďalej.

Technológia pre boj s povodňami a prívalovými dažďami :

Popis fungovania technológie na urýchľovanie prietoku vody v tokoch a kanalizačných potrubiach v prípade ohrozenia povodňou, alebo prívalovým dažďom nájdete na tejto stránke:

Technológia nového vysokoúčinného druhu pohonu :

Popis princípu fungovania nového druhu pohonu pracujúceho na princípe využívania účinkov odstredivej sily nájdete na tejto stránke v sekcii O nás, alebo kliknite sem:

Takže tu máme riešenie ako sa pokúsiť urobiť niečo konkrétne v boji s globálnym otepľovaním a každý má možnosť prispieť k realizácii tohto projektu, alebo sa môžete spoliehať na to, že vlády štátov už túto situáciu nejako vyriešia.

Ale zatiaľ sa im v tomto smere veľmi nedarí, skôr naopak........

Ak máte nejaký nápad, ako tento projekt vylepšiť, budeme radi ak sa s nami oň podelíte.

Privítame pomoc každého dobrovoľníka pri realizácii jednotlivých krokov tohto projektu.

Na tejto stránke v sekcii Projekty nájdete informácie o tom, ako sa môžete zapojiť a pomôcť nám.

Alebo kliknite sem: