POHONNÁ JEDNOTKA NOVEJ GENERÁCIE.


Hľadáme výrobcu, ktorý je schopný vyrobiť tento rotor vo vlastnej réžii. V prípade úspešného zostrojenia ponúkame podiel na výnosoch z patentových práv na Slovensku.

Posunutím nulového bodu (stredu) pomocou pomocného rotora dosiahneme excentrický pohyb závaží tak, aby pri rotácii boli závažia na jednej strane ďalej od stredu (v tomto prípade na ľavej strane), čím vytvárajú väčšiu odstredivú silu, ako na protistrane, kde sa nachádzajú bližšie k stredu a vytvárajú teda menšiu odstredivú silu, takže pri rotácii vznikne plynulý pohyb v tomto prípade do ľavej strany.

Vytvorenie takéhoto pohonu, ktorý podľa fyzikov nie je možný, umožňuje permanentné, teda stále zvyšovanie rýchlosti hnaného zariadenia, teda napríklad dopravných prostriedkov a to pri stále rovnakých nárokoch na spotrebu energie     ( samozrejme v optimálnom prostredí napr. vo vesmíre).

Tu je video 3 D modelu, ktoré dosahuje 100 ot/min a vytvára silu ťahu do jednej strany 2 N. Vzhľadom na to, že naše možnosti sú obmedzené hľadáme niekoho, kto by vedel vyrobiť takýto rotor tak, aby vydržal 1000 ot/min. Pri váhe závaží 0,5 kg by takýto rotor dosahoval ťah na jednu stranu 1500 N:

Rotor na rozdeľovanie a usmerňovanie účinkov odstredivej sily. Popis a rozmery:

Principiálne ide o zostrojenie dvoch súbežných, ale excentricky uložených ôs.

Tu je nákres konštrukcie držiaka pre tieto osky:

Vľavo je pohľad z predu a v pravo pohľad z boku.

Na ramene držiaka s priemerom otvoru 20 mm bude uchytený unášací rotor s vodiacimi drážkami pre osky závaží, ktorý bude poháňaný motorom buď priamo, alebo cez prevod:

Do ramena držiaka s otvorom s priemerom 18 mm bude uchytená oska na ktorej sú umiestnené tiahla na ložiskách, ktoré určujú vzdialenosť závaží od osi unášacieho rotora:

  • 1.  Závažie (1 kg)
  • 2. Oska so závažím
  • 3.  Ložisko vo vodiacej drážke (vonkajší priemer 20 mm)
  • 4.  Tiahlo
  • 5.  Ložisko tiahla
  • 6.  Oska tiahla

Rozmery tiahla:

Tiahla budú uložené na oske postupne za sebou, takže osky závaží budú rozdielne dlhé:

Tu je foto trojdimenzionálneho modelu takéhoto zariadenia:

Tento rotor je potrebné zostrojiť tak, aby ho bolo možné poháňať elektromotorom.

V tabuľke sú prepočty pri závažiach o hmotnosti 1 kg a rôznej vzdialenosti "r" závaží od osky unášacieho rotora pri rozdielnom počte otáčok:

Zostrojením takejto pohonnej jednotky dosiahneme nasledovný stav rozdelenia a usmernenia účinkov odstredivej sily:

Podľa tohto názorného príkladu dostaneme výsledný ťah pre pohon 197,2 N.

Na tomto videu simulácie môžeme názorne vidieť účinky takto rozdelenej a usmernenej odstredivej sily na dopravný prostriedok, keď závažie v pozícii vzdialenejšej od osky rotora vytvára väčšiu odstredivú silu a teda vyvoláva silnejší pohyb vozíka než ak sa nachádza bližšie k oske rotora, kde vzniká slabšia odstredivá sila a teda aj vyvolaný pohyb opačným smerom je slabší. Preto prichádza k pohybu vozíka (síce trhane, lebo simulácia je vytvorená len s jedným závažím pre lepšie znázornenie prenosu hnacej sily vyvolanej účinkami odstredivej sily) požadovaným smerom:

Zostrojením takejto pohonnej jednotky podľa nákresov dosiahneme plynulý pohon, ktorý pracuje v rozpore s Newtonovým zákonom o pôsobení síl, pretože pri tomto zariadení nie je na vyvolanie pohybu poháňaného dopravného prostriedku potrebná sila z vonku a teda takto poháňané zariadenie bude permanentne, teda stále zvyšovať svoju rýchlosť a to pri stále rovnakých nárokoch na spotrebu energie (samozrejme v optimálnom prostredí, teda napríklad vo vesmíre).


Autor tohoto vynálezu je tiež autorom knihy "Rovnica sveta"

Hlavnú časť knihy "Rovnica sveta" môžete čítať zdarma po kliknutí sem:

MÁTE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?