Informácie pre záujemcov o spoluprácu.

 Tu budeme zverejňovať aj postup pri realizácii projektu.


Pre tých ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do spolupráce pri realizácii tohto projektu:

1. Jednoducho začnite so zachytávaním dažďovej vody a následne v čase horúčav ju použite na polievanie horúcich plôch, či už to bude asfaltová cesta, strecha domu a tak ďalej, aby sa voda odparovala a dostala sa tak do atmosféry.

2. Zapojte sa do šírenia informácií o tomto projekte, či už prostredníctvom sociálnych sietí, rozposielaním mailov, alebo osobným kontaktom. Požiadajte vedenie vášho mesta, alebo obce, aby sa zapojili do tohto projektu.

Texty pre rozposielanie nájdete nižšie, takže ich stačí okopírovať a poslať na inštitúcie, alebo organizácie o ktorých si myslíte, že by sa mohli, alebo mali zapojiť do tohto projektu.

3. Ak máte nápad, ako tento projekt vylepšiť, kontaktujte nás.

Tu je zoznam oslovených organizácií, médií či inštitúcií so žiadosťou o zapojenie sa do tohto projektu a ich reakcie na tieto žiadosti:

Nážov inštitúcie - organizácie - spoločnosti:

VUC Nitra

TA 3 spravodajská televízia

Spôsob kontaktu - dátum odoslania žiadosti:

osobná návšteva a prezentácia projektu. December 2018

mail:    ta3@ta3.com  dňa: 16.01.2019

Reakcia:

VUC Nitra zaradí projekt do územného plánu a umožní ho prezentovať zástupcom obcí v nitrianskom kraji na stretnutí chystanom na koniec februára 2019 v Nitre.

zatiaľ bez reakcie

Pravda                                                        mail:  pravda@pravda.sk  dňa 16.01.2019             zatiaľ bez reakcie

SME                                                            mail:  redakcia@sme.sk    dňa 16.,1.2019               zatiaľ bez reakcie

Dobré noviny                                              mail:  redakcia@dobrenoviny.sk  dňa 16.01.2019     zatiaľ bez reakcie

TASR                                                          mail:  tasr@tasr.sk   dňa 16.01.2019                             zatiaľ bez reakcie

ZMOS                                                         mail:  centr@zmos.sk    dňa 16.01.2019                      zatiaľ bez reakcie

Plus 1 deň                                          mail:  redakcia.plus1den@newsandmedia.sk  dňa: 17.01.2019          zatiaľ bez reakcie

STV                                                             kontaktný formulár   dňa: 17.01.2019                          zatiaľ bez reakcie

Do pozornosti: 

Ústava SR:   Šiesty oddiel


PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA


Čl. 44


(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.


(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Trestný zákon:

§ 285

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Texty žiadostí:

Pre médiá:

Dobrý deň,

za účelom dosiahnutia čo najvyššej efektivity si  vás dovoľujem požiadať o zverejnenie informácií o projekte "save the world", ktorý vzniká na Slovensku a predstavuje možnosť účinne zmierniť následky globálneho otepľovania. Ak sa nám všetkým podarí tento projekt realizovať, môže sa stať účinným nástrojom v boji proti globálnemu otepľovaniu nie len u nás, teda regionálne, ale aj celosvetovo.

Myšlienkou projektu je:

 • 1 Aktívne ochladzovanie životného prostredia jednoducho, lacno a efektívne zadržiavaním dažďovej vody a využívaním efektu skupenského tepla odparovania pri jej použití na chladenie zastavaných plôch a jej odparovanie do atmosféry.
 • 2 Odvrátenie hrozby povodní pomocou novej technológie urýchľovania prietoku vody v tokoch v prípade povodňovej hrozby
 • Zverejnenie týchto informácií môže byť nápomocné tomu, aby sa do tohto projektu zapojilo čo najviac ľudí, spoločností a organizácií, čím by sa výrazne zvýšila jeho účinnosť.

  Informácie o projekte nájdete na stránke:

  https://save-the-world24.webnode.sk/

  S pozdravom

  Pre starostov a primátorov miest a obcí:

  Dobrý deň,

  s odvolaním sa na svoje práva garantované mi ústavou SR, konkrétne oddiel 6, čl. 44, ods. 1,  Každý má právo na priaznivé životné prostredie. a 2, Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

  Si vás za účelom dosiahnutia čo najvyššej efektivity dovoľujem požiadať o zapojenie sa do projektu "save the world", ktorý vzniká na Slovensku a predstavuje možnosť účinne zmierniť následky globálneho otepľovania.

  Ak sa nám všetkým podarí tento projekt realizovať, môže sa stať účinným nástrojom v boji proti globálnemu otepľovaniu nie len u nás, teda regionálne, ale aj celosvetovo.

  Myšlienkou projektu je:

 • 1 Aktívne ochladzovanie životného prostredia jednoducho, lacno a efektívne zadržiavaním dažďovej vody a využívaním efektu skupenského tepla odparovania pri jej použití na chladenie zastavaných plôch a jej odparovanie do atmosféry.
 • 2 Odvrátenie hrozby povodní pomocou novej technológie urýchľovania prietoku vody v tokoch v prípade povodňovej hrozby

 • Informácie o projekte nájdete na stránke:

  https://save-the-world24.webnode.sk/

  S pozdravom


  Pre inštitúcie a organizácie a osobnosti:

  Dobrý deň,

  za účelom dosiahnutia čo najvyššej efektivity si vás dovoľujem požiadať o vyjadrenie podpory a to v akejkoľvek forme projektu "save the world", ktorý vzniká na Slovensku a predstavuje možnosť účinne zmierniť následky globálneho otepľovania. Ak sa nám všetkým podarí tento projekt realizovať, môže sa stať účinným nástrojom v boji proti globálnemu otepľovaniu nie len u nás, teda regionálne, ale aj celosvetovo.

  Myšlienkou projektu je:

 • 1 Aktívne ochladzovanie životného prostredia jednoducho, lacno a efektívne zadržiavaním dažďovej vody a využívaním efektu skupenského tepla odparovania pri jej použití na chladenie zastavaných plôch a jej odparovanie do atmosféry.
 • 2 Odvrátenie hrozby povodní pomocou novej technológie urýchľovania prietoku vody v tokoch v prípade povodňovej hrozby
 • Vaša podpora môže byť nápomocná tomu, aby sa do tohto projektu zapojilo čo najviac ľudí, spoločností a organizácií, čím by sa výrazne zvýšila jeho účinnosť.

  Informácie o projekte nájdete na stránke:

  https://save-the-world24.webnode.sk/

  S pozdravom